درخواست همکاری

درخواست همکاری

توس کوبه از همکاری با شما خرسند است

نام فروشگاه/شرکت *
نام و نام خانوادگی مدیر مجموعه *
تلفن همراه مدیر مجموعه *
نام و نام خانوادگی نماینده مجموعه *
تلفن همراه نماینده مجموعه *
تلفن ثابت دفتر مرکزی *
علامت تجاری
استان *
شهر *
آدرس دفتر مرکزی *
آدرس سایت
ایمیل
پیام رسان *
تصویر آگهی تاسیس شرکت/جواز کسب *

شناسه همکاری شما همان شماره همراه شما است که در فرم وارد نموده اید . این شناسه کداختصاصی شماست در سامانه ما و تمام سفارش های شما با این شناسه انجام خواهد شد
توافقات فی مابین :
1- همکار محترم تعهد مینماید که جوانب انصاف و قوانین مربوط به قیمت گذاری را با توجه به سایت توس کوبه رعایت نماید که نه زیر فروشی و نه گران فروشی تلقی گردد
2- بسته بندی ، علامت تجاری و برچسب استاندارد نصب شده روی کارتن همچنین ضمانت نامه موجود در بسته بندی را مخدوش ننموده و سالم به مصرف کننده تحویل نماید
3- مصرف کننده و نصاب را در امر تکمیل فرم ضمانت نامه و ارسال به سایت توس کوبه جهت فعال سازی ضمانت 60 ماهه توجیه و تشویق نماید
4- خدمات پس از فروش از طریق همکار محترم ( درصورت تمایل ) و با مدیریت توس کوبه انجام خواهد شد تا هم همکار نافع باشد و هم خدمات سازمان یافته ای در طی 60 ماه به مصرف کننده ارائه گردد که موجب رضایتمندی مصرف کننده خواهد شد