درخواست همکاری

درخواست همکاری

توس کوبه از همکاری با شما خرسند است

نام فروشگاه/شرکت *
نام و نام خانوادگی مدیر مجموعه *
تلفن همراه مدیر مجموعه *
نام و نام خانوادگی نماینده مجموعه *
تلفن همراه نماینده مجموعه *
تلفن ثابت دفتر مرکزی *
علامت تجاری
استان *
شهر *
آدرس دفتر مرکزی *
آدرس سایت
ایمیل
پیام رسان *
تصویر آگهی تاسیس شرکت/جواز کسب *

شناسه همکاری ارسال خواهد شد . این شناسه کداختصاصی شماست در سامانه ما و تمام سفارش های شما با این شناسه انجام خواهد شد لذا در حفظ آن کوشا باشید