درخواست همکاری بازاریاب

درخواست همکاری بازاریاب

توس کوبه از همکاری با شما خرسند است

نام و نام خانوادگی *
تلفن همراه *
استان *
شهر *
آدرس محل کار *
پیام رسان *
توضیح سابقه کار *

شناسه همکاری شما همان شماره همراه شما است که در فرم وارد نموده اید . این شناسه کداختصاصی شماست در سامانه ما و تمام سفارش های شما با این شناسه انجام خواهد شد . 
قوانین ملزم به رعایت از سوی بازاریاب :
1- متعهد به انتقال صحیح اطلاعات به مشتری و رعایت صداقت در گفتار و عدم بزرگ نمایی کالای مذکور
2- عدم تخریب رقبا
3- قیمت گذاری فقط از طریق سایت انجام میگیرد لذا از زیر فروشی یا گران فروشی جداً خودداری گردد
4- تسویه کالای مذکور نقدی و قبل از ارسال صورت میگیرد
5- مقدار و نحوه واریز حق بازاریابی از سوی توس کوبه مشخص میگردد
6- مشتری مجاب شود کلیه قوانین درج شده در سایت را مطالعه و سپس درخواست خرید بزند